Национален парк Централен Балкан

07.10.2011
Централен Балкан

Национален парк Централен Балкан е един от най-ценните и най-големите европейски защитени природни зони. Основната цел на създаването му е да съхрани в максимална степен неповторимите природни дадености, растителен и животински свят на Средна Стара планина, както и свързаните с нея традиции.

Национален парк Централен Балкан заема територия в сърцето на България, в централните и най-високи части на Стара планина, наричана още Балкана. Общата площ на Национален парк Централен Балкан е 71669.5 хектара, като на територия от обща площ над 20 000 хектара са изградени цели 9 резервата. Тези защитени територии са Боатин, Царичина, Козя стена, Стенето, Северен Джендем, Пеещи скали, Соколна, Джендема и Стара река.

Централен Балкан - Стара Планина

В Национален парк Централен Балкан се опазват саморегулиращи се екосистеми, притежаващи изключително биологично разнообразие. Територията на парка достига дължина от около 90 км, като средната му ширина е 10 километра. Горите покриват 44 000, 8 хектара от общата площ на Национален парк Централен Балкан, като безлесната зона е в рамките на 27 668, 7 хектара. 70% от екосистемите тук са естествени. В изключително красивия и природно богат района на парка влиза и най-високият връх на Стара планина – връх Ботев, с неговите 2376 м. надморска височина.

Най-ниската точка на Национален парк Централен Балкан е близо до Карлово и е на около 500 м. надморска височина.

Установените Растителният свят в тази защитена местност е невероятно съкровище, което трябва да се опазва със всички възможни средства. Наличните в Национален парк Централен Балкан видове висши растения са повече от половината флора на България. От тях 10 вида и 2 подвида се срещат единствено на това място от Балкана и никъде другаде в света.

Национален Парк Централен Балкан - Шипка

По-голямата част от територията на Парка е покрита с вековни букови гори, смърч, ела, габър и др. Животинският свят е още една от ценностите на Национален парк Централен Балкан. В тази част на Стара планина живеят 70% от безгръбначните и 62% от гръбначните животни в България. Цели 224 вида влизат в огромното орнитологично богатство на парка. Някои от видовете са изключително редки птици, което е предпоставка за важността на Национален парк Централен Балкан на световно ниво.

Със своите 8 резервата Национален парк Централен Балкан влиза в Списъка на представителните защитени територии на ООН, а 4 от резерватите - Боатин, Царичина, Стенето и Джендема, са част от световната мрежа биосферни резервати по програмата “Човек и биосфера” на организацията ЮНЕСКО. Той е включен в списъка на орнитологично важните места на BirdLife International и е част от Програмата на Европейския съюз CORINE Biotopes.

От 2003 година Национален парк Централен Балкан е сертифициран за член на Европейската мрежа от защитени територии - PAN Parks. Национален парк Централен Балкан е и един от 100-те национални туристически обекта на Българския туристически съюз, наред с другите два национални парка на България – Национален парк Рила и Национален парк Пирин.

Като един от основните национални паркове Балкан е магнетично място за множество любители на природните красоти и дадености. За тяхно удобство и удоволствие дирекцията на парка се грижи перманентно за добрата поддръжка на маркировката на туристическите маршрути, за заслоните, мостовете, предпазните съоръжения, места за краткотраен отдих и места за наблюдение на диви птици и животни. Тук има 10 маршрута за конен туризъм, 4 за велотуризъм, маршрути за наблюдение на птичия свят, този на растения, на едрите бозайници, както и културно-исторически, пещерняшки и алпийски маршрути.

На територията на Централен Балкан са разположени 20 туристически хижи с общ капацитет от 1434 легла. При лошо време се използват 3 туристически заслона с общо 40 легла.

Национален парк Централен Балкан е част от създаденото през 1966 движение 100 национални туристически обекта на България. За да разгледате другите обекти, кликнете на посочения линк.

3.5
Общо гласували: 10
5 2
4 3
3 3
2 2
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати