Pochivka.com»Статии и Новини»Паркове»Национален парк Централен Балкан

Национален парк Централен Балкан

Rosi TrifonovaRosi Trifonova
Администратор
2k
Централен Балкан

Национален парк Централен Балкан е един от най-ценните и най-големите европейски защитени природни зони. Основната цел на създаването му е да съхрани в максимална степен неповторимите природни дадености, растителен и животински свят на Средна Стара планина, както и свързаните с нея традиции.

Национален парк Централен Балкан заема територия в сърцето на България, в централните и най-високи части на Стара планина, наричана още Балкана. Общата площ на Национален парк Централен Балкан е 71669.5 хектара, като на територия от обща площ над 20 000 хектара са изградени цели 9 резервата. Тези защитени територии са Боатин, Царичина, Козя стена, Стенето, Северен Джендем, Пеещи скали, Соколна, Джендема и Стара река.

Централен Балкан - Стара Планина

В Национален парк Централен Балкан се опазват саморегулиращи се екосистеми, притежаващи изключително биологично разнообразие. Територията на парка достига дължина от около 90 км, като средната му ширина е 10 километра. Горите покриват 44 000, 8 хектара от общата площ на Национален парк Централен Балкан, като безлесната зона е в рамките на 27 668, 7 хектара. 70% от екосистемите тук са естествени. В изключително красивия и природно богат района на парка влиза и най-високият връх на Стара планина – връх Ботев, с неговите 2376 м. надморска височина.

Най-ниската точка на Национален парк Централен Балкан е близо до Карлово и е на около 500 м. надморска височина.

Установените Растителният свят в тази защитена местност е невероятно съкровище, което трябва да се опазва със всички възможни средства. Наличните в Национален парк Централен Балкан видове висши растения са повече от половината флора на България. От тях 10 вида и 2 подвида се срещат единствено на това място от Балкана и никъде другаде в света.

Национален Парк Централен Балкан - Шипка

По-голямата част от територията на Парка е покрита с вековни букови гори, смърч, ела, габър и др. Животинският свят е още една от ценностите на Национален парк Централен Балкан. В тази част на Стара планина живеят 70% от безгръбначните и 62% от гръбначните животни в България. Цели 224 вида влизат в огромното орнитологично богатство на парка. Някои от видовете са изключително редки птици, което е предпоставка за важността на Национален парк Централен Балкан на световно ниво.

Със своите 8 резервата Национален парк Централен Балкан влиза в Списъка на представителните защитени територии на ООН, а 4 от резерватите - Боатин, Царичина, Стенето и Джендема, са част от световната мрежа биосферни резервати по програмата “Човек и биосфера” на организацията ЮНЕСКО. Той е включен в списъка на орнитологично важните места на BirdLife International и е част от Програмата на Европейския съюз CORINE Biotopes.

От 2003 година Национален парк Централен Балкан е сертифициран за член на Европейската мрежа от защитени територии - PAN Parks. Национален парк Централен Балкан е и един от 100-те национални туристически обекта на Българския туристически съюз, наред с другите два национални парка на България – Национален парк Рила и Национален парк Пирин.

Като един от основните национални паркове Балкан е магнетично място за множество любители на природните красоти и дадености. За тяхно удобство и удоволствие дирекцията на парка се грижи перманентно за добрата поддръжка на маркировката на туристическите маршрути, за заслоните, мостовете, предпазните съоръжения, места за краткотраен отдих и места за наблюдение на диви птици и животни. Тук има 10 маршрута за конен туризъм, 4 за велотуризъм, маршрути за наблюдение на птичия свят, този на растения, на едрите бозайници, както и културно-исторически, пещерняшки и алпийски маршрути.

На територията на Централен Балкан са разположени 20 туристически хижи с общ капацитет от 1434 легла. При лошо време се използват 3 туристически заслона с общо 40 легла.

Национален парк Централен Балкан е част от създаденото през 1966 движение 100 национални туристически обекта на България. За да разгледате другите обекти, кликнете на посочения линк.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest

Рейтинг

3.5
52
43
33
22
10
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати