Tuesday, 26 September [ ]

Андите

4.0 4
Андите

Андите (The Andes) представляват планинска верига, която е призната за най-дългата в целия свят. Тази планинска верига се е формирала през юрския период. Андите се простират на 7000 километра дължина.

Тектоничните процеси продължават да протичат и днес и заради това планинската верига постоянно се променя – това се дължи на сеизмичната и на вулканичната активност. В Андите има няколко угаснали вулкана, но има и такива, които са все още действащи.

Андите се простират в Южна Америка, те я обграждат от север и от запад. На места тази планинска верига е с широчина над 600 метра, като на някои места широчината й достига дори над 700 метра. Най-високата точка на Андите е връх Аконкагуа (Aconcagua), който се издига на височина 6962 метра.

Андите представляват огромен водораздел, тъй като на запад от обширната планинска верига текат реки към Тихия океан, а на изток от нея текат реките към Атлантическия океан.

В Андите извират много големи реки, сред които и река Амазонка (Amazon). Андите преминават през няколко държави – това са Чили, Перу, Аржентина, Венецуела, Еквадор, Колумбия и Боливия.

Андите са много важни за климата на Южна Америка, тъй като представляват естествена бариера, която предпазва територията от влиянието на Тихия и на Атлантическия океан. Най-високият вулкан в планинската верига се издига на височина 6893 метра – това е вулканът Охос дел Саладо (Ojos del Salado).

Второто по височина планинско плато в целия свят се намира на територията на Андите – това е платото Алтиплано (Altiplano). В Андите има над четиридесет вулкана, които се намират на различна височина. Андите са с много различен ландшафт поради факта, че се намират в различни климатични пояси.

Някои части от тях се намират в тропически, други в субтропически пояс, има и такива, които се намират в екваториалния, в субекваториалния и в умерения климатичен пояс. Заради това флората и фауната, както и влажността на отделните части на Андите се различават. Андите се разделят териториално на Централни, Северни и Южни Анди. В Северните и в Централните Анди има ледници, на места в планинската верига се срещат ледникови езера.

Езеро в Андите

В Андите могат да се открият различни видове метали – олово, цинк, ванадий и мед, намират се също така нефт и газ. В Андите има желязо, има находища на платина и на злато. В Колумбия има големи находища на смарагди.

Андите се смятат за родина на доматите и картофите, както и на тютюн. В планинската верига се срещат екваториални гори, а също така и тропически. Тук се срещат какаови и бананови дървета, както и фикуси. Среща се прочутото растение кока и хининово дърво. Може да се видят лиани, бамбук, магнолии, папрати и бук.

От животните в Андите са представени предимно видове, които не се срещат на друго място – това са различни видове маймуни, елени, лисици и мечки, които са уникални за този район на света. В Андите живеят колибри и кондор, те обитават райони в планинската верига на височина над 3000 метра. Там се срещат сини лисици и мравояди, както и десетки видове амфибии.

:
(4 Гласа)