Горският резерват Синхараджа (Sinharaja)

21.11.2009
Горският резерват Синхараджа (Sinharaja)

Горският резерват Синхараджа (Sinharaja Rain Forest) е разположен в югозападната част на Шри Ланка и обхваща единствените запазени дъждовни тропически гори в страната. Територията на Синхараджа има статут на Национален парк, обявен е за биосферен резерват през 1978 г. и за част от световното природно наследство на Юнеско от 1988 г. От град гале резерватът е разположен в посока североизток.

Природният екорегион има сравнително неголеми размери – от север на юг дължината му е около 7 км, а запад на изток – към 21 км. И въпреки малките си мащаби това място е нещо като природна бомба, защото биологичното разнообразие на флората и фауната е огромно.

Повече от 60% от дървесните видове са ендемични и по-голямата част от тях се смятат за много редки. Основните дървета тук са единствените в Шри Ланка тропически вечнозелени дъждовни гори, които са останали благодарение на превантивните мерки срещу незаконната сеч. Някои от дърветата достигат до значителната височина от 47 м.

Единствено в цял свят в територията на Синхараджа се срещат нискостеблените епифитни растения. Като цяло 13 от общо 25-те вида характерни растения за Шри Ланка, могат да се видят единствено на територията на природния парк.

Горският резерват Синхараджа (Sinharaja)

Дивата природа, която включва множество насекоми, влечуги, земноводни, бозайници и птици е истинско национално богатство. Около 50 % от представителите са представители на изключително редки видове, които се срещат само тук.

Птиците тук обикновено стоят на групи, като на едно място могат да се видят над 48 различни вида. В тези смесени ята могат да се видят шриланските сини свраки, белоглавите скорци, червенолицевите малкохи. Един от застрашените и най-редки видове крилати в цялата страна – зеленоклюновата кукувица, също обивата територията на Синхараджа.

Името на Националния парк се превежда буквално като Царство на лъва. Сред гъстите тропически гори животинският свят ври, но по-голямата част от атрактивните леопарди например могат да се забележат извънредно рядко. Доста атрактивни са представителите на червеноликите лангури, които също е възможно да забележите при обиколката на резервата.

3.5
Общо 2 гласували
5 0
4 1
3 1
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати