Река Ропотамо

Rosi TrifonovaRosi Trifonova
Администратор
2k
Река Ропотамо

Около река Ропотамо се е образувала една от най-дивните и красиви природни местности, които могат да се видят днес в България. Ропотамо протича в Югоизточна България, като невероятната еко зона покрай нея е разположена непосредствено до българското Черноморие. Реките Росенска, Паничаревска и Равногорска се сливат една в друга при село Веселие, за да дадат началото на Ропотамо.

В самото си начало тя е съвсем малък речен ръкав , но в устието си и в долното си течение река Ропотамо разгръща с размах животворната си сила, образувайки една от най-удивителните еко системи в страната. Редки растителни и животински видове, многобройни птици, увивни растения, дори делфини могат да се видят в река Ропотамо.

Река Ропотамо

Районът около течението на река Ропотамо е обявен за национален резерват през 1940 година, като през 1962 година статутът на удивително красивата и живописна местност е сменен на народен парк. В следващите години силният туристически поток в района на река Ропотамо редовно поставя на изпитание екологичния баланс в рамките на парка.

Допълнителен фактор на застрашаването на природната местност е непрестанното строителство в околните райони, в резултат на което преди около 20 години паркът Ропотамо се превръща в най-застрашената защитена територия в България.

С основна идея превенция на природния и биологичния потенциал и ендемичност на района на река Ропотамо през 1992 година статутът му се променя на резерват със строг режим с прилежаща буферна зона.

Буферната зона би трябвало да бъде прекатегоризирана като защитена територия от категорията „защитена местност”. В резултат на „смущаващия” натиск на влиятелни строителни компании и фирми, които притежават терени в местността на река Ропотамо, това не се случва. Допълнително и МОСВ проявява негласно бездушие към проблема.

Резерват Ропотамо се охранява и управлява от регионалната инспекция по околната среда и водите в град Бургас. До голяма степен тази охрана се оказва неефективна и неспособна да предотврати пагубните човешки влияния върху флората и фауната в района на река Ропотамо.

Ropotamo

Един удачен пример е фактът, че в уникалната по своята същност местност Аркутино, която също попада в границите на резервата, е построена триетажна сграда, която изпълнява функциите на Посетителски Информационен Център. Реално постройката представява почивна станция за служители на МОСВ и техните семейства.

Допълнителен проблем е наличието на незаконно рибарско селище в района на устието на река Ропотамо. В района биологичният дисбаланс бе под влияние на десетките незаконни колиби, издигнати тук. Различни политически решения също са в ущърб на красивата природа на река Ропотамо. Едно от тези политически решения позволи изместването на риболовния сезон по река Ропотамо с месец по-рано.

Навярно основната туристическа забележителност в резервата около река Ропотамо е районът на нейния лиман. Тук цари неописуемо природно и животинско богатство. В своя лиман самата река Ропотамо е спокойна и дълбока, а нейните брегове са покрити с гъсти лонгозни гори.

Между живописните дърветата растат голям брой лиани. В близост до бреговете са разположени по-плитките участъци на река Ропотамо. В тях, както и в районите, където са се образували крайречни езера, днес могат да се видят диворастящи водни лилии и блатна тръстика.

В района на река Ропотамо и целия резерват се намира едно от най-големите находища на растението морски пелин в България, което е и една от най-големите ценности на речният резерват. Морският пелин (Artemisia maritima) е тревисто многогодишно растение или полухрастче, което расте само по песъчливи места.

Основните количества от това ценно медицинско растение са разположени по десния бряг на река Ропотамо, близо до нейното устие. В Червената книга на България са вписани повече от 100 вида растения, които се срещат по бреговете на река Ропотамо.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest

Рейтинг

4.3
56
42
33
20
10
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати