Река Инд

23.11.2010

Река Инд (Indus River) е една от най-дългите реки в света. Тя достига дължина 2900 километра, като има среден годишен дебит от 272 000 000 000 куб. метра, което надвишава двукратно годишния дебит на най-дългата река в света - Нил. Река Инд тръгва от потоците на в югозападната част на Тибет и продължава в направление северозапад през долините на Хималаите. След като премине през региона на Кашмир (Kashmir), тя продължава към северозападна посока през Индия, след което поема южно към Пакистан.

В тази област от региона Пенджаб река Инд става по пълноводна, в резултат на многото притоци като реките Jhelum, Chenab , Ravi , Beas и Sutlej. В резултат на това Инд започва да тече по-спокойно и бавно, като успоредно с това водното корито се разширява. Огромно е значението на река Инд особено за напояването на едноименната долина. Като главна водна връзка река Инд се използва от незапомнени времена.

Река Инд

Главните градове от цивилизацията на долината на Инд датират още от около 3300 г. пр. н. е. По крайбрежието на реката са открити палеолитни убежища, които са били обитавани някъде преди 15 000 години. Намерените в тях каменни сечива, свидетелстват, че района на Инд е бил животворен за нашите прародители. Като такъв, той продължава да се тачи и до ден днешен.

Река Инд е най-важната река в Пакистан, а също така и най-дългата река на територията на страната. Тя е основен източник за питейна вода на страната. Крайната точна на Инд е вливането й в Арабско море . Течението на Инд се захранва предимно от снеговете и ледниците на Хималаите. Река Инд е сезонна река, чието пълноводие е различно през различните сезони. Най-ниско то е през зимата, а през месеците от юли до септември е в своя апогей.

Река Инд определя живота и прехраната на около милион души в териториите, през които протича. Мангровите гори, които я съпътстват са от особена важност за риболова, най-вече при нейната делта. Делтата на река Инд е една от най-сухите на Индийския субконтинент, в резултат на циклоните от Арабско море.

Огромни негативи за Инд играят значителното обезлесяване , промишленото замърсяване и глобалното затопляне, които имат отражение в зоната на делтата й, предимно върху растителността и естествения екологичен баланс на природата.

По течението на река Инд са изградени 14 големи язовира – предимно за напояване и производство на електрическа енергия. Множество конфклити между Индия и Пакистан в миналото са били породени от използването на водите на реката.

За да се регламентира това е подписан Договор за водите на Инд (Indus Waters Treaty) през 1960 между двете страни. Корабоплаването по река Инд е възможно единствено в зоната от делтата до град Дераисмаилхан, разположен на 1200 километър от течението.

4.3
Общо гласували: 4
5 2
4 1
3 1
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати