Река Места

AdminAdmin
Администратор
3k
Река Места

Места е една от най-красивите български реки. Тя се образува от сливането на Черна Места и Бяла Места. Места протича през територията на Югозападна България. Продължава пътя си към Северна Гърция и се влива във водите на Бяло море.

Бяла и Черна Места извират от планинските била на Източна Рила, на над 2200 метра надморска височина. За тях са характерни стръмни и тесни корита с много скоростни бързеи. Около град Якоруда двете буйни реки се сливат в красивата Места.

Река Места

Коритото на реката се намира между три от най-възхитителните планини в страната – Родопи , Рила и Пирин.

Може би най-внушителна реката е при достигането си до село Елешница и град Добринище. Там Места образува серия от живописни завои, чиито форма силно наподобяват подкови (меандри).

При пролома Момина клисура реката лъкатушейки също извайва красиви форми.

Територията на България реката напуска южно от село Годешево през Хаджидимовския пролом. Крайната дестинация на Места е делтата на Егейско море, намираща се на няколко километра източно от курортното селище Керамоти.

Места протича в югозападната част на България в район, определян като най-силната вододайна зона на страната. Реката има общ водосбор от 2767 km2.

Дължината на реката не е от най-големите. По земите на България Места изминава едва 126 километра. Високопланинският характер на Места обаче я прави една от най-живописните реки в страната. Общата дължина на реката е 273 км.

Средната надморска височина на долината на Места е 1318 метра. Следователно тя има най-високото поречие в България. Голямата надморска височина дава отражение и върху гъстотата на речната мрежа.

Места има около 30 притока. Всички водят началото си от високите български планини Рила, Пирин и Западни Родопи. Най-големият приток на Места е река Доспатска. Тя се влива в нея на гръцка територия. Гръцкото наименование на реката е Нестос.

Древните имена на Места са Месос и Несос.

Други нейни притоци са реките Бистрица, Канина, Мътница, Брезнишка, Глазне, Златарица, Добринишка, Ретиже.

Реката протича през едни от най-красивите местности на Западна България. Близо 50 % от водосборния басейн на река Места е зает от гори.

По цялото течение на Места водата е с добри условия за напояване. В някои зони на реката се развъжда и риба.

Във водосборния басейн на реката са изградени язовирите Доспат и Широка поляна, както и четири водноелектрически централи.

Районът на Места наскоро бе обявен за защитена зона. Полагат се усилия за опазване на дивите дивата флора и фауна.

Огромните скални масиви около долината на Места са предпочитано място от почитателите на скалното катерене.

Водите на реката привличат и хиляди въдичари годишно. Някой участъци на Места предлагат перфектни условия за риболов.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest

Рейтинг

4.3
52
44
30
20
10
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати