Река Вардар

Река Вардар

Река Вардар (River Vardar)е най-дългата река в Македония и основна река в Гърция, където е известна и с името Аксиос.

Нейната дължина е 388 км. и покрива площ от около 25 000 кв. В Македония тя е 301 км.

Река Вардар извира край селото Вруток, намиращо се в котловината Полог. Изворът й е разположен на 683 метра надморска височина. От там реката минава през Гостивар и обединява притоците Лакавица, Маздрача и Пена. След това минава през Скопската котловина през Дервентската клисура. В Скопие към нея се присъединяват водите на Лепенец, Треска, Маркова река и Пчиня.

На мястото, в което реката навлиза във Велешката котловина и навлиза във Велес, към нея се присъединяват и вливат Тополка и Бабуна. При Тиквешията в реката се вливат най-големите нейни притоци - левият й приток Църна и десния приток Брегалница. В територията на Гърция реката навлиза през Гевгели. В Гърция Вардар излиза в Солунското поле и след минаването през градовете Аксоуполи и Поликастро стига до Солунският залив, в който се влива в Бяло море.

Макар река Вардар да се изписва без да се поставя буквата "а" след името й, доста голяма част от населението, живеещо в градовете и селата, разположени в близост до бреговете й, използват името "Вардара", а не "Вардар".

Има различни теории за произхода на името. Според някои етимолози името на Вардар е свързано с думата "вар", която означава "пазя" и се използвало особено много когато става въпрос за град или крепост. Смята се, че останалата част от името на реката идва от "даря", което има ирански корен и означава "голяма река" или "море". Учените са убедени, че цялото име на реката би трябвало да се превежда като "граничеща река".

Според други теории името Вардар произлиза от Bardários, което е от тракийски корен и означава "черна вода". Смята се, че гръцкото име Аксиос, което е също с тракийски корени, означава "неблестящ". Името Вардарис се е използвало от елините през 3-ти век пр.н.е. Няма данни кога точно Аксиос е заменено с Вардар.

Река Вардар, Скопие

През 1461 и 1462 г. река Вардар е спомената в запазили се исторически документи като "Велика река".

Една от най-големите забележителности на река Вардар е Камен мост, който се намира в центъра на Скопие. Той свързва старата и новата част на столицата. Местното население го счита за символ на Скопие, поради което негово изображение фигурира и в герба на града.

Няма точна информация кога е построен моста, но има две версии. Странното е че те се разминават с повече от 6 века. Според археологическите изследвания построяването на Камен мост е станало през 6 в. по времето на Юсиниан Първи след станало огромно земетресения през 518 г. Според историческите извори обаче мостът е построен при Мехмед Втори в периода 1451-1469 г.

Без значение кога точно е построен, е сигурно, че през вековете е претърпял няколко обновления и реставрации. Четири стълба са силно повредени през 1555 г. в следствие на земетресение.

През 1896 и 1897 г. се изграждат защитни стени на кея, тъй като предходната година река Вардар прелива.

В края на миналия век се решава да се върне стария вид на моста и се премахват тротоарите на железните конзоли, тъй като става ясно, че първоначално тях ги е нямало. Така Камен мост-символ на Скопие отново е със своя автентичен вид.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest

Рейтинг

4
51
44
31
20
10
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати