Pochivka.com»Статии и Новини»Музеи»Природо-научен музей - Котел

Природо-научен музей - Котел

Rosi TrifonovaRosi Trifonova
Администратор
2k
Природо-научен музей в Котел

Котел е един от най-интересните и красиви възрожденски градове в България. Той е разположен в централната северна част на страната, като отстои на 49 км североизточно от Сливен, на 37 км южно от гр. Омуртаг , а от столицата София го делят около 330 км в източна посока. Котел е разположен е в живописната котловина на брега на река Котлешница в природно богатия район на Източна Стара планина. В Котел се намира и един от най-големите природонаучени музеи в България. Днес Природо научният музей в града е една от основните му туристически забележителности.

Природо-научният музей в град Котел е част от 100-те национални туристически обекта в страната. Намира се в т.нар. Парк Иворите в Котел. Основната цел на този голям и богат природонаучният музей в Котел е да разкрие природното богатство на Източна Стара планина. Основоположник на музея е местният учител – естественик Васил Георгиев.

Природо-научен музей в Котел

В продължение на 60 години той полага голямо старание и средства, за да колекционира природни образци от района, в резултат на което той създава богати сбирки от вкаменелости, влечуги и птици, насекоми, риби, както земноводни. Специална комисия на БАН пристига в Котел, за да се запознае с огромния труд на местния учител. Впечатлени от богатия набор на колекциите те вземат решение през 1951г. да бъде създаден Природонаучния музей.

В Природо-научния музей в град Котел днес се съхраняват грижливо близо 30 000 образци от живата и нежива природа на този северен регион на България. Най-общо сбирките са в следните категории: Безгръбначни фосили, Висши растения, Насекоми, Риби, Земноводни, Влечуги, птици и Бозайници. Всички те са изложени изцяло на екологичен принцип, като са разположени на обща площ от 1000 кв. м.

В зала Палеонтология в природо научния музей в Котел може да видите повече от 100 вида вкаменели на корали, миди, охлюви, амонити, белемнити и други безгръбначни морски обитатели, живяли през Мезозойската ера. Следващата зала е Ботаника, където са показани близо 200 вида висши растения. Тук са показани и лечебни растения, като те са групирани по своето действие. Освен тези сбирки, може да видите и такава на ранните пролетни растения, на основните видове гъби, които се срещат в страната и които са показани чрез макети. В природо научния музей в Котел са изложени и видовете дървета и храсти, които се срещат в горите на Котленската планина.

Колекцията от насекоми в Природо научния музей тук предлага 218 вида дневни и нощни пеперуди, бръмбари, ципокрили и водни кончета. Особено интересен екземпляр е този на най-голямата наша пеперуда – Голямо нощно пауново око. Не пропускайте видите представителите на бръмбарите – Еленов рогач, Носорог, Египетски свещен торник.

Колекцията от водни обитатели включва 57 вида риби, разделени в 2 биогрупи – сладководни и морски обитатели. Има експозиции още на 22 вида земноводни и влечуги, като са показани и застрашените от изчезване Смок мишкар, Змиегущер и сухоземните костенурки Шипоопашата и Шипобедренна. Експозициите на бозайниците и птиците са представени в интересна възстановка на естествената им среда. Може да видите дива свиня, европейска сърна, сив жерав и още много др.

Природо-научен музей - Котел е част от създаденото през 1966 движение 100 национални туристически обекта на България. За да разгледате другите обекти, кликнете на посочения линк.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest

Рейтинг

3.5
50
41
31
20
10
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати