Природо-научен музей - Котел

07.10.2011

Котел е един от най-интересните и красиви възрожденски градове в България. Той е разположен в централната северна част на страната, като отстои на 49 км североизточно от Сливен, на 37 км южно от гр. Омуртаг , а от столицата София го делят около 330 км в източна посока. Котел е разположен е в живописната котловина на брега на река Котлешница в природно богатия район на Източна Стара планина. В Котел се намира и един от най-големите природонаучени музеи в България. Днес Природо научният музей в града е една от основните му туристически забележителности.

Природо-научният музей в град Котел е част от 100-те национални туристически обекта в страната. Намира се в т.нар. Парк Иворите в Котел. Основната цел на този голям и богат природонаучният музей в Котел е да разкрие природното богатство на Източна Стара планина. Основоположник на музея е местният учител – естественик Васил Георгиев.

Природо-научен музей в Котел

В продължение на 60 години той полага голямо старание и средства, за да колекционира природни образци от района, в резултат на което той създава богати сбирки от вкаменелости, влечуги и птици, насекоми, риби, както земноводни. Специална комисия на БАН пристига в Котел, за да се запознае с огромния труд на местния учител. Впечатлени от богатия набор на колекциите те вземат решение през 1951г. да бъде създаден Природонаучния музей.

В Природо-научния музей в град Котел днес се съхраняват грижливо близо 30 000 образци от живата и нежива природа на този северен регион на България. Най-общо сбирките са в следните категории: Безгръбначни фосили, Висши растения, Насекоми, Риби, Земноводни, Влечуги, птици и Бозайници. Всички те са изложени изцяло на екологичен принцип, като са разположени на обща площ от 1000 кв. м.

В зала Палеонтология в природо научния музей в Котел може да видите повече от 100 вида вкаменели на корали, миди, охлюви, амонити, белемнити и други безгръбначни морски обитатели, живяли през Мезозойската ера. Следващата зала е Ботаника, където са показани близо 200 вида висши растения. Тук са показани и лечебни растения, като те са групирани по своето действие. Освен тези сбирки, може да видите и такава на ранните пролетни растения, на основните видове гъби, които се срещат в страната и които са показани чрез макети. В природо научния музей в Котел са изложени и видовете дървета и храсти, които се срещат в горите на Котленската планина.

Колекцията от насекоми в Природо научния музей тук предлага 218 вида дневни и нощни пеперуди, бръмбари, ципокрили и водни кончета. Особено интересен екземпляр е този на най-голямата наша пеперуда – Голямо нощно пауново око. Не пропускайте видите представителите на бръмбарите – Еленов рогач, Носорог, Египетски свещен торник.

Колекцията от водни обитатели включва 57 вида риби, разделени в 2 биогрупи – сладководни и морски обитатели. Има експозиции още на 22 вида земноводни и влечуги, като са показани и застрашените от изчезване Смок мишкар, Змиегущер и сухоземните костенурки Шипоопашата и Шипобедренна. Експозициите на бозайниците и птиците са представени в интересна възстановка на естествената им среда. Може да видите дива свиня, европейска сърна, сив жерав и още много др.

Природо-научен музей - Котел е част от създаденото през 1966 движение 100 национални туристически обекта на България. За да разгледате другите обекти, кликнете на посочения линк.

3.5
Общо гласували: 2
5 0
4 1
3 1
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати