Туристически новини за Национален парк Гарамба

Туристически новости и статии за Национален парк Гарамба.
 • Национален парк ДариенНационален парк Дариен26.11.2013Той е част от Национален парк Дариен (Darién National Park), който е най-важният парк в Панама един от най-важните обекти на световното наследство в Централна Америка. Национален парк Дариен е основан през 1980 г....
 • Национален парк КоибаНационален парк Коиба26.11.2013То е защитена територия и е обявено за национален парк....
 • Национален парк КутенейНационален парк Кутеней18.11.2013Национален парк Кутеней е основан през 1920 г. като част от споразумение между федералното и провинциалните правителства....
 • Национален Парк ДеналиНационален Парк Денали05.01.2011Национален парк Денали е признат за една от най-красивите природни местности на нашата планета....
 • Национален парк ЙокулсарглюфурНационален парк Йокулсарглюфур04.01.2011Паркът заема територия от Северна Исландия, а от 7 юни 2008 година той става част от по-големия Национален парк Ватнайокул (Vatnajökull National Park)....
 • Национален парк УотъртънНационален парк Уотъртън01.01.2011Всъщност паркът Уотъртън е четвъртият национален парк в Канада и най-малкият в тази планинска верига....
 • Национален парк АркитеНационален парк Арките31.12.2010Арките най-напред е обявен за национален монумент на 12 април 1929 г., а на 12 ноември 1971 г. получава статут на национален парк. Годишно в парка Арките идват около 700 000 - 800 000 посетители....
 • Национален парк ДонянаНационален парк Доняна18.12.2010Национален парк Доняна (Donana National Park) е най-големият национален парк в Испания и един от най-важните в Европа....
 • Национален парк ЙохоНационален парк Йохо13.12.2010От южната страна Йохо граничи с Национален парк Kootenay National Park, а на изток – с Национален парк Банф (Banff National Park)....
 • Национален парк МоремиНационален парк Мореми30.04.2011Днес Национален парк Мореми се счита за едно от най-ценните хранилища на диви животни в Африка....
 • Национален парк ДжаспърНационален парк Джаспър15.04.2011Природното и животинското многообразие в Национален парк Джаспър е огромно....
 • Национален парк ГлетчерНационален парк Глетчер14.04.2011с Национален парк Глетчер (на територията на САЩ)....
 • Национален парк ТарокоНационален парк Тароко12.04.2011Природната красота на Национален парк Тароко не може да се опише с думи....
 • Национален парк ШиретокоНационален парк Ширетоко16.04.2010Националният парк Ширетоко (Shiretoko National Park) е разположен на едноименния полуостров в отдалечената североизточна част на остров Хокайдо (Hokkaido) в Япония....
 • Национален парк АсоНационален парк Асо16.04.2010Районът на планината, който е обявен за национален парк, е изграден от контрастни пейзажи и панорами....