contact

  • МемфисМемфис30.09.2011скара. Опушеното баребекю е запазената му марка. Не случайно именно там се провежда един от най-големите кулинарни форуми – Световното барбекю първенство (World Championship Barbecue Contest). Събитието се провежда всяка...
  • Манастирът Клонмакноиз в ИрландияМанастирът Клонмакноиз в Ирландия12.11.2010of Connacht). Много от техните тленни останки са положени в манастира Клонмакноиз, който в онези тъмни векове е бил най-известният в Ирландските земи, посещаван от знатни учени от цяла Европа. Няма да е пресилено, ако...