Национален Парк Рила

07.10.2011
Национален Парк Рила

Национален парк Рила e най-големият сред трите национални парка на територията на България, в които влизат още Национален парк Пирин и Национален парк Централен Балкан.

Туризъм в Рила

Неизмеримото природно богатство в границите на Национален парк Рила се разпростира на обща площ от 81 046 хектара от планинския масив на Рила, която се намира в Югозападна България. Национален парк Рила обхваща около 30% от целия планински масив в централните и най-високи части на Рила. Намиращ се само на 100 км в южно посока от столицата София най-големият национален парк в България е една от най-ценните и най-големи защитени територии не само за страната, но и в Европа. Според Международния съюз за защита на природата (IUCN) Парк Рила е втора категория.

Национален парк Рила побира в рамките си цели четири резервата, които са в Списъка на представителните защитени територии на ООН. Резерватът “Парангалица” и бившият “Маричини езера”, който е който включен в територията на “Централен Рилски резерват”, са част от Световната мрежа биосферни резервати по програмата “Човек и биосфера” на ЮНЕСКО.

На територията на Национален парк “Рила” се намира и най-големият резерват в България – “Централен Рилски резерват”. Неговата площ заема 12 393, 7 хектара от общата площ на парка. В Национален парк Рила е разположен и един от най-старите резервати в България – “Парангалица”, който е обявен за защитена територия през 1933 г.

Преходи в Рила

Паркът включва безлесните части по билото на планината и част от горските иглолистни комплекси под него, в четирите главни дяла на планината: източен, среден, югозападен и североизточен. Средната височина на върховете от основните била е около 2700 м. 53 481 хектара от общата площ на Национален парк Рила са заети от гори. Това прави 2/3 от площта на целия парк и над 1, 5% от всички горски площи в България. - Безлесната зона е 27 565 хектара, като в нея влизат алпийските пасища в най-високите части на Рила, а 90% от екосистемите в тази невероятно ценна природна местност са естествени. Общата площ на четирите резервата е 16 222, 1 хектара, като в Национален парк Рила влиза и най-високият планински връх на Балканския полуостров Мусала с 2925 м. надморска височина, както и Седемте Рилски езера. Най-ниска точка на парка е над Благоевград - около 800 м. надморска височина.

Национален парк Рила е най-разработената туристическа зона в България. Тук има много добри възможности за развитие на туризъм, което до голяма степен се дължи на множеството зимни и летни курорти, които са част от територията на парка. Основната дейност, която може да се упражнява в Национален парк „Рила” е пешеходният туризъм, за което предпоставка са хижите и мрежата от поддържани туристически пътеки. През Парка минават двата основни европейски туристически маршрута – Е4 и Е8.

Седемте Рилски Езера

На територията на Национален парк Рила са изградени 17 туристически хижи с около 1500 легла. Освен това са изградени и 4 туристически заслона, които се използват при лоши метеорологични условия.

Има 8 главни входа на Национален парк Рила. За любителите на дивата природа, екстремните спортове, ездата и планинското колоездене на определени места в парка се разработват специализирани маршрути. Един от тях е вече е на лице – това е ботанически маршрут “Приятели на растенията”.

Хижа Седем Рилски Езера

Освен неизчерпаемите природните дадености, районът на Национален парк Рила е богат на културни и исторически забележителности, които са още една предпоставка за огромния туристически интерес. Тук има горещите минерални извори в някои от населените места, което дава възможност за развитие на балнеолечението.

В Национален парк Рила може да се видят 326 български национални паметници, като два от тези обекти са от световно значение, а няколко обекта са обявени и за паметници на културата. В непосредствена близост до Национален парк Рила е и Рилския манастир, който е една от основните туристически дестинации в тази част на България.

Национален Парк Рила е част от създаденото през 1966 движение 100 национални туристически обекта на България. За да разгледате другите обекти, кликнете на посочения линк.

3.5
Общо гласували: 2
5 0
4 1
3 1
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати