Карандила

11.10.2010
Карандила

Карандила е невероятно красива местност, разположена в северната част на град Сливен. Днес местността е курортен комплекс, който е на разстояние около 10 км от „града на 100-те войводи”.

Местността Карандила

Произходът на името на тази природна зона край Сливен е свързано с един не много приятен период от историята на хората по този край. Предполага се, че през турското робство по време на чума жителите на града са се изнасяли в местността тъй като тя е сравнително изолирана и разполага с няколко извора. Поради използването и в "черни времена" и се е наложило името Карандила (от кара – черно).

Днес Карандила е приятно за бягство през уикенда място близо до Сливен. Множество хора идват тук, за да се разходят из красивите местностти, да обхождат планински маршрути или да практикуват колоездене, пешеходен туризъм, както и всякакви други спортове. В местността има отлични хотели, където може да пренощувате.

Карандила и залеза на Слънцето

Курорт "Карандила" е разположен в Сливенската планина на 1050 м. н.в., като се намира на 32 км. се¬вероизточно от Сливен. Свързан е с локална пътна връзка и с лифта Сливен - Сините камъни. Растителността в курорта е представена от просторни поляни, заобградени с гъсти гори от зимен дъб и бук и келяв габър.

Климатът е преходно континентален. Средната януарска температура е +1, 2°с, а средната юлска +22, 8°с. Снежната покривка се задържа около 80 дни. Курортът е подходящ за климато-профилактика и климатолечение. Много благоприятно въздействие оказва на болните от хипертонична болест, бронхиална астма, функционални разстройства на нервната система.

Местността Карандила е част от Природен парк „Сините камъни”, който влиза в състава на Сливенската планина. Цялата защитена местност е разположена на 11380, 3 хектара.хектара. Южната граница на природният парк е заета от Сливен, а от север, запад и изток паркът е ограден от обширни горски масиви. Най-ниската точка на парка е разположена на 300 м. надморска височина, а най-високата точка е връх Българка.

Сливен - Карандила

Горите покриват голяма част от територията на природен парк Сините камъни. Широколистните гори покриват значително по-големи територии от иглолистните. С широколистни гори са покрити близо 90% от цялата територия на парка. Това, че преобладават широколистни дървесни видове, се дължи на малката надморска височина на по-голямата част от природния парк. Най-големи площи са залесени от смесени широколистни гори. Значителни територии от парка са покрити с мизийски бук, чиито формации са много характерни за тези места. В горите на природния парк се срещат още обикновен габър, горун, цер, явор, келяв габър и други.

Сините камъни е скален масив, който смайва с причудливите си уникални форми, в които са застанали скалите. Изграден е предимно от кварцови скали с различни примеси и разнообразни скални образувания - върхове, долини, пропасти, и др. Сред животните, които се срещат тук са 14 вида влечуги, 9 вида земноводни. Птиците са едно от най-значимите притежания на природния парк. Има 145 вида, като два от видовете са включени в категорията изчезнали - розовият пеликан и брадатият лешояд.

4.1
Общо 15 гласували
5 7
4 4
3 3
2 1
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати