Великата китайска стена

  • Великата китайска стена постепенно изчезваВеликата китайска стена постепенно изчезва01.07.2015Едно от седемте чудеса на света – Великата китайска стена, постепенно изчезва. Заличаването на това чудо на инженерната мисъл и строителството се дължи на неблагоприятните климатични условия, но и на безразсъдни...
  • Великата китайска стена (The Great Wall)Великата китайска стена (The Great Wall)02.08.2010, състои се и от няколко по-късни стени. Строителството на Великата китайска стена започва около 8 в. пр.н.е при династията Чин и продължава повече от 1800 г., преминавайки през управлението на няколко династии владетели...