Река Енисей

28.01.2011

Река Енисей (Yenisei River) тече през Централна Русия, като се приема, че тя разделя условно западен от източен Сибир. Енисей е историческа река, наричана още „Великата река”. Речната система, която тя образува е най-голямата вливаща се в Северния ледовид океан. Енисей се счита за втората най-голяма река в Русия, четвъртата най-дългата река в Азия и седмата на цялата планета.

Енисей пресича един обширен руски регион, съставен от удивително разнообразен ландшафт, където все още е жива културната традиция на древните народи и обичаи. Успоредно с това Енисей е основата на огромна икономическа инфраструктура.

Заедно със своите три големи притока – Ангара (Angara), Селенга (Selenga) и Идер (Ider), река Енисей захранва и източва площ от 2, 598, 897 кв. км. По правило Енисей протича през Монголия и Русия, като има дължина от 5539 км. Ако за неин извор се приемат река Селенга, която извира в Монголия и се влива в езерото Байкал, и река Ангара, която тръгва от езерото и се влива в Енисей.

Река Енисей

Всъщност за начало на Енисей се приемат изворите на Малък Енисей, при което дъжината на реката става 4287 km. Малък Енисей извира от планината Източни Саяни в Монголия и преминава през република Тува. Ако дължината на реката се отчете от мястото на сливане на реките Голям Енисей и Малък Енисей в Кюзюл в планините Тана Ола, тя е 3487 км.

Енисей тече в посока юг на север, между Средносибирското плато и Западносибирската равнина. Енисей се влива в Северния ледовит океан или по-точно в Карско море чрез делта. Максималната дълбочина на Енисей е 24 метра, а средната дълбочина възлиза на около 14 метра. Средният дебит е 19 600 m3/s при максимален 190 000 m3/s и минимален от 2 700 m3/s.

Всяка секунда Енисей излива в Северния ледовит океан над 19 млн. литра вода. Водите на Енисей се използват за превоз, търговия, туризъм, спорт и за производство на електроенергия.

Планинските реки от басейна на Енисей са идеални за рафтинг от различна степен на сложност, включително и екстремна. Енисей заедно с многочислените му притоци са идеално място за риболов, като тук се срещат повече от 30 вида риба, характерни за Сибир.

Флората и фауната около течението на Енисей е богата, разнообразна и красива. Сред някои от по-редките дървета, които се намират само в този район на Русия, са Сибирскибор (Pinus sibirica) и Сибирска лиственица (Larix sibirica). В преисторически времена, около 6 000 година преди новата ера, белият бор (Pinus sylvestris) е растял в изобилие около Енисей. Реката е дом и за огромно разнообразие от птици, рядък екземпляр сред които е сивата врана (Corvus cornix).

4
Общо 15 гласували
5 6
4 5
3 2
2 2
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати